Política de Privacitat

Política de Protecció de Dades

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals hi ha la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, s’informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els nostres cursos i serveis professionals relacionats amb el món del motor.

Mitjançant l’emplenament dels diferents formularis de contacte de la web o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a FAST ParcMotor, l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas FAST ParcMotor, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional hi ha establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de dos anys. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot demanar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

També l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

Identitat del responsable (contacte): FAST ENGINYERIA, S.L. – Ctra. N-IIa km. 560, 08719, Castellolí (Barcelona).

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

FAST ParcMotor recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun producte.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Xarxes socials

En seguir el nostre perfil de les xarxes socials consent expressament en el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privacitat. També consent expressament l’accés de FAST ParcMotor al tractament de les seves dades contingudes en la llista d’amics i al fet que les notícies publicades sobre cursos, activitats, esdeveniments o serveis oferts per FAST ParcMotor apareguin en el seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, l’informem que les dades personals dels seguidors de FAST ParcMotor a les xarxes socials, seran incorporades a un fitxer el titular del qual és FAST ParcMotor amb la finalitat de mantenir informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives als cursos, activitats, esdeveniments i serveis oferts per FAST ParcMotor.

La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, de manera que els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. FAST ParcMotor no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals estiguin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a FAST ParcMotor la cancel·lació dels mateixos.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a FAST ParcMotor. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Identitat del responsable (contacte): FAST ENGINYERIA, S.L. – Ctra. N-IIa Km. 560, 08719, Castellolí.